Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskens utvärdering och analys Språk. Ht 19- Vt20

Skapad 2020-02-05 10:00 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Vi redovisar kortfattat hur barnen på Fisken har utvecklat sin förståelse och intresse för språk och bokstäver.

Innehåll

Utvärdering: 

Vårt lärandeobjekt under fokusområdet har varit att vidareutveckla barnens intresse kring språk i varierande och lustfyllda aktiviteter. Vi har strävat att ge barnen olika möjlighet att utrycka sig och genom detta öka samspel och kommunikation i gruppen. Vi ville även lyfta deras intresse kring det skriftliga språket. 
Genom Språkkalendern har vi erbjudit olika språkaktiviteter såsom julramsor, sånger, läsning av olika sagor med QR-koden och språkutvecklings lek.Vi har även använt oss av flera estetiska lärandeprocesser för att öka barnens intresse och förståelse kring vårt sagotema - Månulvarna. Barnen fick uppleva sagan genom exempelvis rörelseaktiviteter, gestaltning och dans. De fick även skapa sina egna berättelser genom att rita, gestalta och leka med sina månulvarna (som de har tidigare skapat med lera). 
För att samla in underlag för den pedagogiska utvärderingen av fokusområdet Språk, har vi tillsammans med barnen haft gemensam reflektion kring fokusområdet/förståelsen/lärandet.
 

Vi anser att barnen har utvecklat en stor förståelse och intresse för de områden vi har arbetat med. 

Det är flera barn som visar intresse för bokstäver och berättelser genom olika uttrycksformer. 

 

Analys:

De flesta barn känner igen sina bokstäver i sitt namn. Flera barn kan skriva sitt namn och frågar hur stavar olika ord. Några barn har visat intresse för att läsa.  Några berättar om sina teckningar eller läser bilderna från böcker.

Vi upplever att våra lässtunder har utvecklats på olika sätt. Några barn vill återberätta sagan och rita efter läsningen. De vill även ”skriva” utifrån sin förståelse från böckerna. 


Genom att uppmuntra barnen och ge möjlighet för berättelse, har hjälpt barnen att våga utrycka sig, exempelvis genom gestaltning, dans och målning och med detta har de utvecklat sitt språk. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: