Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2020-02-05 10:23 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer arbeta med argumenterande texter och därefter samarbeta med NO uppgiften om energikällor.

Innehåll

Det har blivit dags för dig att repetera hur, när och varför man använder sig av argument. Vi kommer göra ett samarbete med NO temat "energi". Vi ska läsa olika texter, arbeta med uppgifter i par och till slut skriva en egen argumenterande text om din energikälla som du jobbat med på NO lektionerna. 

 

Arbetssätt: 

- Arbeta med olika argumenterande texter i par

- Läsa olika sorters argument och texter

- Läsa insändare 

 

Parallellt kommer ni arbeta med energikällor och göra en egen Power point på NO lektionerna. 

 

Bedömning: 

- En argumenterande text om din energikälla där du är antingen för eller emot 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text år 5

GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
INNEHÅLL
Du skriver en argumenterande text med begripligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Du skriver en argumenterande text med relativt tydligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Du skriver en argumenterande text med tydligt innehåll: * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
STRUKTUR
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med bindeord - avslutning
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med bindeord - avslutning
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad och följer strukturen med: - rubrik - inledning med din åsikt - argument - du har med bindeord - avslutning
SKRIVREGLER
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. .
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: