Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gå-fötter

Skapad 2020-02-05 10:29 i Hasselgatans förskola Alingsås
Förskola
Vi arbetar med Gå-fötter!

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Flera av barnen har svårt att låta bli att springa inomhus. Det leder till oro i gruppen, och ökad olycksrisk. Vi behöver sätta fokus på att lära/träna barnen att gå inne - springa ute.

 

 

Läroplansmål:

Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för samvaron i gruppen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt att ta ansvar för gemensamma regler.


Var är vi?Vart ska vi? (Utgångspunkt)

Vi behöver lära barnen att inne får man gå, ute kan man springa så mycket man vill.

 

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

Vi har fotograferat barnens fötter och gjort två "Gå-skyltar". Vi presenterar och pratar om dem i våra samlingar. Vad har vi fötter till? Vad  kan man göra med dem? Gå , springa ( mm mm). Var får man gå och varför är det bra att gå inomhus? Vad kan hända om man springer inne osv osv.

Vi tar fram rim, ramsor, sånger, rörelsekort mm mm som handlar om fötter o kroppen i stort.

Vi sätter upp en "Gå-skylt" i hallen och en inne på avdelningen, så att vi kan hänvisa till den när vi pratar med barnen om gå/springa. 

Presenterar även för föräldrar.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Utvärdering av planering/planeringar

Syfte - vilken progression i barnens lärande och utveckling har ni sett samt utvärdera - vad i utbildningen kan ha bidragit till detta?

 

Barnens lärande - (progression - förändrat kunnande jämfört med innan)

 • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid? Lärde sig barnen det ni trodde?
 • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
 • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

 • Sättet vi organiserat på
 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: