Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering tulpanens fritidshem Ljunggrenska skolan rörelse gympahallen 4 februari 2020

Skapad 2020-02-05 10:46 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F – 6
Kopiera och döp om den.

Innehåll

 

Lärmål.  Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. att lyssna, kommunicera, visa hänsyn och respekt att planera och utföra aktiviteter.

 

Planering av utvärdering.  

 Diskussion med barnen om vad de lärt sig och vad som var bra och mindre bra med aktiviteterna. Samt observationer av oss pedagoger

 

 

Undervisning. Tre elever ska planera och utföra aktiviteter i gympahallen på liljeborg

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
 • Gr lgr11
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handli,ng
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: