Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-02-05 11:04 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 5 Samhällskunskap
Tänk dig ett samhälle utan lagar och regler. Det skulle innebära att alla fick göra precis som de ville. Skulle du vilja leva i ett sådant samhälle? I det här arbetsområdet får du lära dig vad skillnaden mellan lagar och regler är. Du får även arbeta med vad som händer om en person begår ett brott och vad konsekvenserna kan bli, både för den som har begått brottet och för andra.

Innehåll

Vad

I det här arbetsområdet får eleverna arbeta med lagar, regler och påföljder. Utifrån elevnära frågeställningar får eleverna diskutera frågor som berör ämnet brott och straff.

 

Hur

Eleverna kommer att arbeta genom att:

-Läsa texter och svara på frågor

-Se kortare filmer och diskutera dem

-Diskutera olika frågor i grupp

-Analysera och undersöka olika situationer i samhället 

-Ta ställning i olika samhällsfrågor

Varför

 Syftet är att eleverna ska få en förståelse för det svenska rättssystemet och de principer det bygger på.

Lärandemål / Kunskapskrav

-Ha kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 
-Undersöka och se samband inom olika strukturer i samhället.
 

-Använda samhällsvetenskapliga begrepp.
-Argumentera och uttrycka åsikter i elevnära samhällsfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: