👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8 vt

Skapad 2020-02-05 12:00 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Ni kommer att få arbeta under några veckor med ett projekt om Spaniens provinser som ni ska redovisa muntligt som skriftligt. Vi fortsätter sedan med boken och olika texter där ni lär er beskriva saker, använda rätt prepositioner, hur man handlar olika matvaror, hur man uttrycker sig i framtid och gör olika jämförelser. Ni tränar på att berätta vad ni har gjort och hur man bildar perfekt (dåtid), skriva svar på ett mail samt läsa om en resa till Peru. Vi kommer att testa av flera förmågor som muntlig och skriftlig förmåga, förmågan att förstå vad ni läser och hör samt att jobba med olika strategier för att kunna utvecklas och förbättra ert språk.

Innehåll

España, här jobbar ni i par med var sin provins i Spanien. Ni söker information om provinsen och med ett enkelt språk skriver och berättar det som är intressant. Skriftlig inlämning. Sedan gör ni en bildpresentation som används vid en muntlig presentation i grupper. se sep instruktioner.

 

kap 6, En casa de Carmela handlar om att lära sig beskriva sitt hus/rum, möbler samt stifta bekantskap med spansk musik.

Grammatik: prepositioner

Skriftlig inlämningsuppgift.

 

Kap 7. En el supermercado. Här lär ni er hur man handlar matvaror och vad som finns i en matvaruaffär. Ni ska också skriva egna dialoger i par som ni redovisar muntligen.

Grammatik: repetition av futurum (framtid) och hur man berättar om någonting som ska ske i framtiden.

Hörförståelse test

 

Kap 8. Tareas de casa. Ord och uttryck som behövs för att berätta vad ni gör en dag hemma och i skolan.

Grammatik: Vi repeterar olika verbövningar i presens och futurum samt klockan.

Verb test skriftlig inlämning.

 

Kap 9. El más grande del mundo. Ni lär er göra jämförelser mellan saker och personer.

Grammatik: Adjektivets komparation

Hörförståelse som handlar om hemsysslor, presens av verbet hacer och adjektivets komparation samt en skrivuppgift.

 

Kap 10. Qué has hecho hoy? Vi arbetar med hur man uttrycker sig i förfluten tid samt en deckarhistoria.

Grammatik: Perfekt (dåtid)

Test på perfekt.

Läsförståelse som handlar om hemsysslor, presens av verbet hacer adjektivets komparation, perfekt romantisk historia och en deckarhistoria.

 

Kap 11. Un viaje más fantástico! Här får ni läsa om en resa till Peru. Ni får träna på att själva skriva en kort reseberättelse där ni berättar vad ni har gjort och sett.

Skriftlig inlämningsuppgift: reseberättelsen.

Muntlig test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9