Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska steg 3

Skapad 2020-02-05 12:13 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska Moderna språk
Vad ska man kunna, hur ska man öva och vilka förmågor ingår egentligen i steg 3?

Innehåll

Centralt innehåll i kursen

Kommunikationens innehåll

 • Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Reception

 • Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger och dikter.
 • Enkel sakprosa av olika slag och med olika syften, till exempel nyheter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang.

Produktion och interaktion

 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser

Mod ModFra
Franska steg 3

E
C
A
Förstå talad franska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo.
Förstå texter på franska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår såväl helhet som detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Visa att du förstått
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier vid hörförståelse
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du någon strategi för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Använda strategier vid läsförståelse
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för läsning.
Hitta källor på franska
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Tala på franska inför en grupp
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva texter på franska
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Samtala och diskutera
I muntlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder du i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva meddelanden på franska
I skriftlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder du i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Du och den franskspråkiga världen
Du diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: