Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6 Utgå från en bild

Skapad 2020-02-05 12:21 i Duveds skola Åre
Grundskola 6 Bild
I det här arbetet ska du göra en fortsättning på en bild. Vad händer om man ser den från ett annat håll? Vem är det som tittar på, vad händer utanför bilden?

Innehåll

Mål 

Målet är att du får ytterligare ett sätt att undersöka och använda andras bilder som inspiration till ditt eget arbete. Du får också öva och utveckla dig i att uttrycka dig kring ditt arbete, process och resultat.

Undervisningens form under arbetet

Uppgiften förklaras genom exempel och resonemang kring bildexempel i en gemensam genomgång.

Du har sedan möjlighet att låna iPad eller använda din egen ChromeBook för att välja ut en bild.

Du väljer material och skissar på ditt arbete,

Vi avslutar momentet gemensamt genom att du gör en presentation inför en mindre grupp där du visar din utgångsbild och den bild du skapat och ni gemensamt gör en reflektion och diskussion. 

 

Du får också en checklista för att kunna hålla koll på vart du befinner dig i ditt arbete.

Examination och bedömning

Detta moment bedöms till större delen fortlöpande under hela arbetet men avslutas med inlämning i slutet. Slutgiltig dokumentering av resultat sker då av undervisande lärare.

Din valda teknik. 

Bildkomposition: hur du bygger upp din bild och alla delar passar ihop

Hur väl du kan uttrycka dig kring din egen skapandeprocess, under själva arbetet, men också i reflektion skriftligt och/eller muntligt i avslutning av momentet

Matriser

Bl
6 Utgå från en bild

JAG...

->
->
Nivå 3
KOMPOSITION kombinerar bilddelar, färg och form
...använder några nyanser i mitt arbete som olika gröna färger för löv och gräs. ...lägger in detaljer som passar in i min teckning fungerande
...gör egna färger och nyanser i mitt arbete genom att blanda olika färgpennor, t.ex. genom att variera trycket på pennan och streckriktning och form. Teckningens olika delar passar ihop. Så om jag har gjort en solnedgång på himmelen har jag också anpassat färgerna på löven efter det. väl fungerande och varierat
... har ett tydligt tema med mitt arbete som jag både anpassat detaljer, färger och teknik till. ...blandar aktivt och idérikt egna färger och matchar färger och har lagt till detaljer som förstärker teckningens tema. väl fungerande, varierat och idérikt
ÅTERBRUK använda andras bilder som stöd och grund i arbete
...använder en annan bild som start för mitt arbete. tex. kapar bilden och ritar andra halvan själv. bidra bidra till att utveckla
… utvecklar en egen bild utifrån någon annans bild och bygger delvis ut den idén. t.ex. ritar vad som händer utanför bilden. utveckla delvis egna
...utgår från en bild och bearbetar och utvecklar egna idéer. t.ex ritar från en annan synvinkel. utveckla egna
PRESENTERA/BESKRIVA ARBETE/ARBETSPROCESS ge omdöme om arbetsprocess och kvalité i bildarbetet
...har berättat vilka tekniker jag använt och har också berättat om hur jag tänkt runt min idé enkla
...har berättat vilka tekniker jag använt och FÖRKLARAR varför jag valt dem. ...har berättat och FÖRKLARAT hur jag bestämde idé och fick fram mitt resultat utvecklande
...har tydligt förklarat mina val av tekniker och färger. ...har ett tydligt resonemang om både arbetet, arbetets väg och färdig teckning välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: