Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7 Elektricitet

Skapad 2020-02-05 12:57 i Palmbladsskolan Uppsala
Planering av elektricitet utifrån Spektrum fysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du kommer att få lära dig mer om elektriska laddningar och vad som menas med ström, spänning och resistans. Du kommer också att få genomföra elektriska kopplingar och använda dig av kopplingsscheman. Vi diskuterar även hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer.

Innehåll

 Vi använder läroboken Fysik Spektrum kap 2 Elektricitet sid 40-73.

Efter det här arbetsområdet ska du kunna redogöra för:

 • Hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans
 • Hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagsliga sammanhang
 • Hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor
 • Hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
 • Hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkar samhället, miljön och människors levnadsvillkor

2.1 Elektrisk laddning. s.42.47

 • Vad som menas med statisk elektricitet och hur det uppstår
 • Atomens uppbyggnad
 • Hur elektriska laddningar påverkar varandra t ex stötar, åska

2.2 Spänning och ström s. 48-53

 • Vad som menas med spänning och ström, hur de beskrivs och vilka enheter de mäts i
 • Hur ett batteri fungerar och vad som skiljer laddningsbara batterier från vanliga batterier
 • Hur glödlampan har fått efterföljare och kunna ge exempel på andra sorters lampor och deras fördelar
 • Hur strömriktningen går och ritas i kopplingsscheman
 • Kunna förklara orden ledare och isolator och kunna ge exempel på sådana
 • Känna till om elavfall och hur vi tar hand om elektriska apparater

2.3 Elektriska kretsars. s.56-63

 • Kunna symboler för komponenter i elektriska kretsar
 • Kunna koppla efter, rita och tolka elektriska kretsar
 • Veta vad som menas med serie- och parallellkoppling av batterier och lampor samt hur det påverkar spänning och hur lampor lyser

2.4 Strömmen möter motstånd s. 61-63

 • Hur en lampa fungerar
 • Hur resistansen påverkar strömstyrkan
 • Vad som påverkar resistansen hos en tråd
 • Olika sorters resistorer

2.5 Elsäkerhet s.64-68

 • Vad som menas med kortslutning och vad som kan hända då
 • Vad som menas med en säkring (propp) och hur de fungerar (keramiksäkring, automatsäkring)
 • Vad som menas med en jordfelsbrytare
 • Kunna skilja på ett jordat och ett ojordat uttag

2.6 Elektrisk energi s. 69

 • Kunna namnge några olika energiformer
 • Känna till att elektrisk energi är lätt att transportera och omvandla men svår att lagra

Sammanfattnings. 70-73

Viktiga ord och begrepp: elektrisk laddning, elektron, proton, attrahera, repellera, stöt, åskledare, spänning, ström, elektrisk krets, sluten krets, ledare, isolator, enheter Volt och Ampére, ledningselektroner, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling, glödtråd, resistans, resistor, fast resistor, variabel resistor, kortslutning, säkring, propp, överbelastning, skyddsjordning, jordfelsbrytare, energiformer 

Veckoplanering:

v 7  Elektrisk laddning, statisk elektricitet, åska, spänning och ström

v 9 Elektriska kopplingar, kopplingsschema,  elektriska kretsar

v 10  Elektriska kretsar, seriekoppling, parallellkoppling, strömmen möter motstånd

v 11 Elsäkerhet, elektrisk energi.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: