Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bikupans mål och utvecklingsplan Digitalisering VT -20

Skapad 2020-02-05 13:10 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål gällande digitalisering.

Innehåll

 Avdelning

Bikupan

Prioriterat mål

Barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 

 

Delmål 

text

Nuläge

 Vi använder oss av projektorn och kuben både till att projektera upp en stämningsfull miljö, dansa och röra oss, "ta oss" till olika platser.

Vi använder oss av Unikum veckovis där vi dokumenterar med hjälp av att fota barn utveckling och lärande.

Vi har inte erbjudit olika appar eller Qr-koder och arbetat med dem tillsammans med barnen i större utsträckning.

Utveckling pågår när barnen

erbjuds en miljö som erbjuder dem att använda olika digitala verktyg och pedagoger som är lyhörda och närvarande.

Så ska vi arbeta för att nå dit

 

- Vi ska sätta igång med att laddda ner Qr-koder och låter barnen vara med och välja exempelvis sagor och musik som vi sedan kan scanna av. Vi byter ut dem, både på svenska och andra modersmålsspråk, med jämna mellanrum.

- Vi fortsätter användandet av projektorn och kuben både till att projektera upp en stämningsfull miljö, dansa och röra oss, "ta oss" till olika platser och se dokumentation från olika projekt i form av bild och film. Samt projektera upp böcker.

- Vi ska se om vi kan projektera upp olika bakgrunder samtidigt vid en skapandeaktivitet för att inspireras. 

- Vi delar in barngruppen i mindre grupper och arbetar tillsammans med olika appar som vi innan valt ut för tillfället.

Så här ska vi följa upp

text

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: