Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-02-05 13:19 i Pilgården Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi kommer fokusera på språket för att öka samtliga barns möjligheter att göra sig förstådda i den vardagliga miljön.

Innehåll

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhöri


Syftet med vårat tema är att bredda barnens ordförståelse i det svenska språket. Ge barnen dom verktyg som behövs för att kunna uttrycka sina tankar, funderingar, känslor och göra sig förstådda i vardagen och i lek. 


Vi kommer jobba med språket genom närvarande personal som sätter ord på vad barnen gör.
Fångar upp barnen i olika aktiviteter. 
Bildstöd kommer finnas på avdelningen.
Förtydliga med TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 
Pedagoger kommer hålla i planerade aktiviteter som 
Sångsamling 
Sagosamling
Lässtund 

Genom våran dokumentationsvägg på avdelningen kommer vi tillsammans med barnen reflektera över undervisningen. Barnen kommer få ta del av att sätta upp aktiviteter som genomförs. Då dokumentationen sitter synlig, kan vi prata med barnen, påminna och föra en dialog kring genomförda aktiviteter. 

Undervisningen kommer genomföras för samtliga barnen på avdelningen. 

Genomförandet av undervisningen kommer ske utav pedagogerna på avdelningen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: