👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Knekten - Verksamhetsplan

Skapad 2020-02-05 14:12 i Knekten förskola Flen
Förskola
Delar ur förskolan Knektens verksamhetsplan 2020. Planen går att läsa i sin helhet på hemsidan. Fokusområden 2020 är: matematik, estetiska lärprocesser och synligt lärande

Innehåll

 
I december 2020 ska förskolorna Knekten och Mårbacka ha erbjudit inspirerande, lustfyllda och lärorika miljöer och aktiviteter för att öka alla barns möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor.

- I februari/mars använder varje avdelning sig av matematikkartläggning; räkneord, räkning och tal för att planera aktiviteter.

- I april/maj använder varje avdelning sig av matematikkartläggning; det matematiska språket och rationella tänkande för att planera aktiviteter.

- I september/oktober använder varje avdelning sig av matematikkartläggning; former, mönster och ordning för att planera aktiviteter.

 

I december 2020 ska förskolorna Knekten och Mårbacka kontinuerligt ha använt sig av olika estetiska lärprocesser för att ge barnen möjlighet att knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper och erfarenheter.

- Varje avdelning utför planerade dramaaktiviteter minst en gång i månaden.

- Varje avdelning använder sig av bild och form i en planerad aktivitet minst en gång i veckan.

- Varje avdelning använder sig av rörelse, sång, musik eller dans i en planerad aktivitet minst en gång i veckan.

- Varje avdelning använder sig av digitala verktyg som en uttrycksform i en planerad aktivitet minst en gång i månaden.

 

I december 2020 ska förskolorna Knekten och Mårbacka aktivt ha utvecklat arbetet med synligt lärande. Detta för att barnen ska få möjlighet att upptäcka sitt eget lärande.

- I slutet av varje planerad aktivitet ska pedagogerna ställa frågan Vad har du lärt dig idag? till barnen.

- I samlingar/aktiviteter ställer pedagogerna öppna och utmanande frågor och väntar in barnens tankar och funderingar.

- Varje avdelning arbetar aktivt med fotodokumentation och barnens tankar om planerade teman/aktiviteter samt har en aktuell lärvägg.