Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Daggmasken Mål och utvecklingsplan Delaktighet och inflytande VT -20

Skapad 2020-02-05 14:18 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål gällande ansvarskänsla.

Innehåll

Avdelning

Daggmasken

Prioriterat mål

Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar, samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Delmål 

Synligöra barnens egna inflytande och öka deras medvetenhet och förståelse om deras rättigheter kring dokumentationen. 

 

Utveckling pågår när barnen

Ges tillfälle och möjlighet att lyfta fram sina åsikter och tankar och ideer.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Låta barnen vara delaktiga mer i sin dokumentation.

Prata med barnen om deras rättigheter kring dokumentation. 

Vi pedagoger uppmuntrar barnen att sätta ord på sina egna känslor och tankar.

Så här ska vi följa upp

På veckoplaneringarna.  

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: