Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Lådan": Färgläggning och tredimensionell formgivning

Skapad 2020-02-05 14:32 i Nosabyskolan Kristianstad
Tredimensionellt skapande och färgläggning
Grundskola 6 – 9 Bild
Eleverna har gjort en låda på träslöjden som de ska utsmycka på både insidan och utsidan med hjälp av färgläggning samt tredimensionell formgivning

Innehåll

Med denna uppgift skall ni färglägga er låda på både utsidan och insidan. Ni har även möjligheten att arbeta med tredimensionell formgivning till detta. Väljer ni att inte arbeta med tredimensionell formgivning så gäller det att ni utvecklar färgläggningen desto mer på både utsidan och insidan. 

Det jag bedömer är den tredimensionella formgivningen och färgläggningen. 

Bedömning formgivning: 

 • Att du har arbetat med avancerade tredimensionella former. T.ex. om man gör ett ansikte så ska man bygga upp en form till ögon, näsa, läppar etc. och inte bara måla dit dessa. 
 • Att arbetet med materialet ger ett genomarbetat intryck. 

Bedömning färgläggning:

 

 • För att nå de högre kriterierna så förstärk formerna till dina motiv genom att färglägga med olika nyanser, från de ljusaste högdagarna till de allra mörkaste skuggorna. Regeln om tre! Minst tre olika nyanser av varje färg och till varje yta för att förstärka formerna till varje del. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Tredimensionell formgivning och färgläggning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tredimensionell formgivning
Har arbetat med enklare tredimensionell formgivning. Kunde ha utvecklat arbetet med materialet för att ge ett mer genomarbeta intryck.T.ex. delar som som är tvådimensionella, håligheter som inte är täckta etc.
Har skapat uttrycksfulla och tredimensionella former med hjälp av tekniken. Har mindre delar som kunde utvecklats.
Har arbetat med avancerad tredimensionell formgivning och arbetat med materialet så att det ger ett genomarbetat helhetsintryck.
Färgläggning/ övriga effekter
Färglägga med olika nyanser för att förstärka de tredimensionella formerna.
Har färglagt på ett genomarbetat sätt där man har täckt det underliggande materialet. För att nå de högre kriterierna borde du ha utvecklat arbetet med olika nyanser.
Har på ett adekvat sätt jobbat med att färglägga sin uppgift. Mindre delar i uppgiften som kunde utvecklats.
Har på ett adekvat sätt jobbat med att färglägga sin uppgift där du har arbetat bra med olika nyanser för att förstärka formgivningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: