Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väggdekoration

Skapad 2020-02-05 14:41 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola F
Väggdekoration Gemensamt projektarbete textil, trä- och metallslöjd

Innehåll

Pedagogisk planering: Årskurs 9, Väggdekoration

Gemensamt projektarbete textil, trä-och metallslöjd

 

Syfte:

Det övergripande målet som detta arbete grundar sig på är:

-       Det etiska perspektivet som skall prägla skolans verksamhet och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande inom ämnet slöjd. 

 

Ur Lgr 11, kursplaner och kap. 1 och 2

 

Ämnesinnehåll

 

Material, redskap och hantverkstekniker

 

Textilslöjd:

Du kommer att arbeta med olika textila material.

Redskap: sax, nålar lämpade för rätt teknik och symaskinen som redskap för fritt maskinbroderi.

De tekniker du använder är: maskinsömnad och broderi

 

Trä- och metallslöjd:

Du kommer att arbeta med olika träslag, framför allt lind. Andra material som dekor är valfria, såsom metall, plast, läder, horn och annat intressant som du hittar på.

Redskap och övrigt material: olika sandpapper, sliprondeller, lim, linolja, färg pigment, lack, bildhuggarjärn, sirjärn

De tekniker du använder är:  putsning, slipning, bildhuggeri, sågning, limning ,dekormålning /lasering

 

Arbetsprocess

 

Arbetsgången: 

Idé, reflektion, tillverkning, värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet och påverkar resultatet. Dokumentation sker under arbetets gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretiserade mål ur Lgr 11

Under denna period ska eleverna ges möjlighet att utveckla nedanstående förmågor och kunskaper

 

Målen med undervisningen är att du ska:

 

1 Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

2 Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter.

3 Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

4 Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Vi vill precisera det som skall utvecklas i undervisningen genom att eleverna ska:

-       Välja svårighetsgrad på arbetet

-       Arbeta med färg, form och historiska stilar

-       Skissa upp en idé och tillverka en ritning/modell

-       Bearbeta, sammansätta, ytbehandla och dekorera ditt slöjdarbete (trä och metall)

-       Reflektera över sitt arbetsresultat, kostnadsberäkning av material.

 

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 

Kopplingar till läroplanen

·      Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

·      Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

·      Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar

·      Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

·      Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

·      Slöjdens arbetsprocesser. Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

·      Slöjdens arbetsprocesser. Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

·      Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

·      Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

·      Slöjden i samhället.  Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

 

 

 

Bedömning

 

Detta ska bedömas:

Trä och metallslöjd:

Vill du arbeta mot E: 

-       En egen idé, skiss och en ritning/mall tillsammans med läraren

-       Tillsammans med läraren välja verktyg, redskap och maskiner

-       Enkel dekor /bildhuggeri

-       Få ihop stommen till ram

-       Dekorering och ytbehandling

 

Vill du arbeta mot C:

-       En egen idé, skiss och ritning/mall delvis på egen hand

 

-       Delvis själva kunna välja verktyg, maskiner

-       Inslag av dekor gjorda med olika tekniker, framför allt bildhuggeri

-       En mer genomtänkt och noggrann ytbehandling/ lasering

 

Vill du arbeta mot A:

-       En egen välutvecklad idé, skiss och ritning/mall på egen hand

-       En väl utvecklad och genomarbetad form på arbetet

-       Till största delen själv kunna välja både verktyg och maskiner

-       Inslag av dekor gjorda med olika tekniker som bildhuggeri som eleven själv utför på ett välutvecklat sätt

-       En mycket väl utförd ytbehandling/ lasering

 

Textilslöjd

 

Vill du arbeta mot ett E:

-       Skapa en egen skiss/ritning med stöd och vägledning från din lärare

-       Tillsammans med din lärare väljer du de material, verktyg och tekniker som passar ditt arbete.

-       Genom stöd och vägledning tar du del av det inspirationsmaterial vi erbjuder för att ge din bild det uttryck du önskar

-       Genom att arbeta med fritt maskinbroderi ger du din bild den grund som krävs för att du ska kunna arbeta vidare med handsömnaden.

-       Du ska kunna ge enkla motiveringar till dina val i slöjdarbetet.

 

Du arbetar med följande stygn för att ge din bild det uttryck du önskar:

-       Förstygn

-       Efterstygn

-       Kedjestygn

-       Stjälkstygn

-       Langettstygn

-       Enkel läggsöm

 

Vill du arbeta mot ett C:

-       Skapa en egen skiss/ritning på egen hand

-       Till stor del själv kunna välja de material, verktyg och tekniker som passar ditt arbete.

-       Genom att ta del av det inspirationsmaterial vi erbjuder ska du kunna utveckla idéer som lämpar sig till din bild.

-       Genom att arbeta med fritt maskinbroderi ger du din bild det uttryck du önskar

-       Du ska kunna ge utvecklade motiveringar till dina val i slöjdarbetet.

Du arbetar med följande broderistygn för att ge din bild det uttryck du önskar:

-       Förstygn med kaststygn

-       Trädstygn

-       Efterstygn med snärjning

-       Bred kedjesöm

-       Kråkspark

-       Enkel läggsöm

Vill du arbeta mot ett A:

-       Skapa en välutvecklad skiss/ritning på egen hand

-       Att självständigt kunna välja de material, verktyg och tekniker som passar ditt arbete.

-       Genom att arbeta med det inspirationsmaterial vi erbjuder eller själv söka egen inspiration ska du kunna utveckla idéer som lämpar sig till din bild.

-       Genom att arbeta med fritt maskinbroderi ger du din bild det uttryck du önskar. Det är viktigt att din bild får det djup och nyansering du önskar.

-       Du ska kunna ge välutvecklade motiveringar till dina val i slöjdarbetet.

Du arbetar med följande broderistygn för att ge din bild djup och nyansering:

-       Franska knutar

-       Schattersöm

-       Tät läggsöm

-       Kvistsöm

-       Variation på förstygn

-       Variation på langettsöm

-       Klyvsöm

 

Den färdiga produkten kommer att bedömas gemensamt av textil och trä- och metallslöjdslärarna.

 

Genomförande och arbetssätt:

Arbetssätt:

1.    Gemensam inspirationsträff av temaarbetet

2.    Genomgång av betygskriterier, tekniker och material.

3.    Praktisk enskilt arbete och korta gemensamma genomgångar där eleverna får undervisning i hur teknikerna ska utföras

Dokumentation:

1.    När vissa moment har avslutats sker en tillbakablick där eleverna skriftligt gör en reflektion av sitt arbete.

Utvärdering:

1.    Utvärdering görs, både under arbetets gång och efter avslutat arbete.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: