Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift: Den jag var

Skapad 2020-02-05 14:51 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F Svenska
Som avslutning på läsprojektet så ska vi skriva ett brev där Finn får en chans att berätta sin version.

Innehåll

Brevet 

 

Boken slutar med att huvudpersonen, nu hundra år gammal, är färdig med att återberätta sin historia för läsaren. Tillsammans med sin gudson har huvudpersonen rott ut i en gammal roddbåt till den plats där Finns ö och fiskebod fanns tidigare. Havsnivån har genom åren stigit och själva ön ligger numera under vattnet och syns inte längre. Huvudpersonen avslutar sedan bokens berättelse med att kasta ut några nävar med aska och ben i vattnet; Finns kvarlevor. 

Uppgift: Du ska låtsas vara Finn och skriva ett brev till huvudpersonen, ett brev som ska förklara Finns upplevelser och känslor. Föreställ dig att tidpunkten är strax efter att Finn hamnat på sjukhus, skolan har fått reda på alltihop, Reese är död och man har påbörjat en utredning för att ta reda på vad som egentligen hände. Finn har blivit frisk från sin körtelfeber och får lämna sjukhuset men skriver innan dess ett brev som ska skickas till huvudpersonen. Brevet kommer dock aldrig fram och det är DU som bestämmer vad som stod i brevet. 

 • Tänk på att ett brev ska innehålla datum, en hälsningsfras, avslutning och signatur. 

 • Anpassa språket i din text, vem är det du skriver till? (en kompis, chefen på jobbet etc.) 

 • Varför skriver Finn ett brev? Förklara varför du tror att Finn vill skriva ett brev till huvudpersonen. 

 • Hur har Finn uppfattat berättelsen? Tänk på att du som läsare bara har fått höra huvudpersonens version av alltihop. Föreställ dig vad Finn tycker/tänker/känner. 

 • Vi får aldrig riktigt veta varför Finn hamnade i fiskeboden, vad tror du kan ha hänt i Finns liv som gjort att det blev som det blev? Finns föräldrar kommer ju till sjukhuset, hur gick det? 

 • Är Finn ledsen över allt som hänt (skolan, Reese etc.)Varför/varför inte? 

Uppgifter

 • Brevet från Finn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsprojekt: Den jag var

E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Tolka och resonera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: