Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2020-02-05 14:59 i Solsidans förskola Ludvika
Förskola
I vår vardag kommer vi i kontakt med vatten på många olika sätt. Barnen facineras av detta "levande" material som kan upplevas på många varierade och lustfyllda sätt. Vi vill med det här temat låta barnen uppleva, utforska och experimentera med vatten på olika vis och i olika former.

Innehåll

 

OBSERVATIONSFAS

Nuläget

I Ludvika kommun finns ett beslut att alla 4-5 åringar ska arbeta med NTA ( Natur, teknik för alla ), de områden som berörs är ljud, ljus, vatten och luft.

Vi har observerat i barngruppen för att se om det är något av NTA- områdena som intresserar barnen. Vi ser att barnen gärna lockas att leka och experimentera med vatten, både inne på avdelningen och ute på gården.

 

 

PLANERING/GENOMFÖRANDE/DOKUMENTATIONSFAS

Vart ska vi?

 • Låta barnen upptäcka, utforska och lära mer om vatten i dess olika former.
 • Utvidga barnens ordförråd inom naturvetenskap.
 • Utveckla barnens förmåga att samspela och samarbeta.

 

 

 Hur gör vi?

 • Vi kommer att dela upp vattentemat i flera olika delar  t.ex. "sjunka - flyta", "fast-flytande", "kallt-varmt".
 • Starta igång varje del med satmtal med barnen för att se vad de har för tankar om ordet/begreppet. 
 • Titta på olika vattenexperiment med "Tiggy testar" på UR. Samt serien "Bara vanligt vatten" på urskola.se.
 • Utforskar och experimenterar i små grupper på ett lekfullt sätt, så att alla barn får tid och möjlighet att utforska och komma till tals med sina tankar och idéer.
 • Utför enkla experiment inom olika områden med barnen.
 • Innan experimentet ställer vi frågor som:  Vad tror du kommer hända? Varför tror du det? Hur tänker du? Låter barnen diskutera de olika förslagen i gruppen.
 • Efter experimentet diskuterar vi och reflekterar över: Vad hände? Varför blev det som det blev?
 • Leker och utforskar vatten i olika former.
 • Låta barnen vara med och dokumentera sina upplevelser och upptäckter.

 

 

Vad ska vi dokumentera?

 • Barnen ska vara med och styra, vad de upplever är viktigt att dokumentera.
 • Barnen får rita, ta foton och berätta.
 • Pedagogerna lägger fokus på barnens lärande, kommunikation och samspel.
 • Dokumenterar på väggen i hallen och i barnens lärloggar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: