Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens empatiska möten under hela dagen

Skapad 2020-02-05 15:07 i Kastanjen Haninge
Förskola
Syftet med vårt projekt ​ I dagens samhälle behövs medkänsla och inlevelse i andra människors situation för att vår värld ska fungera. I nutid oroas man av våldet som ökar, därför blir det mer och mer viktigt att vi som vuxna hjälper barnen på traven och då måste vi börja redan i förskolan. Den empatiska förmågan är ett livslångt projekt att forma och utveckla och slutar inte bara för att skolan gör det. Det livslånga lärandet, som börjar i förskolan, lägger grunden till barns förmågor, och personlighet där är empatin en väldigt viktig komponent. Det barnet lär sig och bär med sig genom livet vidgas ständigt, förändras och utvecklas genom att de använder sig av dem samt att de lär sig nya saker (Pramling Samuelsson, Sheridan, 1999). Vi lever i ett demokratiskt samhälle och för att barn ska utvecklas till demokratiska medborgare, krävs det empatisk förmåga. Empati är medfödd , men måste odlas för att växa. ​ ​

Innehåll

                 

Avdelningens mål: 

 

Ø Att synliggöra olika känslor för barnen

 

Ø Lära sig att känna igen sina egna och andras känslor

 

Ø Visa omtanke och respekt för andras känslor

 

Ø Trevligt bemötande mot alla, 

 

Ø Lära sig visa empati mot människor och djur.

 

Ø Kunna lyssna på varandra och tala om hur vi känner.

 

                                                                              

  Aktiviteter:

 

Ø Vi läser kompis böckerna som tar upp olika värdegrundsfrågor; läsa skönlitteratur för barnen så att de får träna sin inlevelse; arbetar med Polyglutt 

      Ø Påpeka igenkänning. Peka ut likheter mellan andra människors situationer och något barnet själv varit med om. Igenkänning skapar empati.

Ø Prata med barn om känslor.

 

Ø       Behandla barnet med empati. Empati föder empati.

 

Ø Uppmuntra om ditt barn är empatiskt.  

 

Ø Ansiktskort använder oss av kort med olika uttryck

 

Ø Lekar 

 

Ø Sånger 

 

Ø Samtal

Ø Pedagogisk dokumentation, reflektioner tillsammans med barnen.

 

 

                      När? Var? Hur? Varför?

                     Hur kan vi på Villekulla odla medkänslan?

 

Ø Vi måste lyfta fram de empatiska mötena som vi ser i vardagen! Under  reflektioner i arbetslaget kom vi fram till att under våren arbeta med Projektet ” Barnens empatiska möten under hela dagen” där vi kommer fokusera på  processer där våra barn skapar relationer.

Ø Under hela dagen samt lite extra fokus under samlingar.

Ø Vi pratar om känslor och sätter ord på dem. Vi pedagoger ska vara goda förebilder för barnen i vårt agerande bland barn och vuxna.

Ø Vi vill att barnen ska få tillgång till hela sitt känsloliv samt utveckla en förståelse för andras känslor.

 

 

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex.

Varför blev det som det blev?

Hur gjorde vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: