Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den nya tiden och revolutionerna

Skapad 2020-02-05 15:15 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 8 Historia
Nu ska vi börja med att läsa historia igen. I årskurs 8 så är vi framme vid den tiden i världshistorien då Europeisk dominans råder och de stora revolutionerna sker. (Franska revolutionen, Industrialismen.) Denna tiden i människans historia har ändrat och format om våra liv och vårt samhälle i grunden till hur vi lever idag och upplever världen.

Innehåll

Nu ska vi börja med att läsa historia igen. I årskurs 8 så är vi framme vid den tiden i världshistorien då Europeisk dominans råder och de stora revolutionerna sker. (Franska revolutionen, Industrialismen.) Denna tiden i människans historia har ändrat och format om våra liv och vårt samhälle i grunden till hur vi lever idag och upplever världen. 

 

Vi kommer att testa av dina kunskaper genom olika sorters test under tiden vi arbetar med detta arbetsområdet, både muntligt och skriftligt.

 

Centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: