Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Mitt i Prick ht åk 1

Skapad 2020-02-05 15:23 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Matte är kul! Vi ska ha mattekul tillsammans!

Innehåll

Syftet är att du ska:

 • Förstå sambandet mellan siffra, tal och antal.
 • Förstå och kunna använda tecknen för större än och mindre än. 
 • Kunna dela upp talen 0 till 10.
 • Behärska tiokamraterna.
 • Kunna hitta på tallinjen inom talområdet 0 till 12.
 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion. 
 • Förstå likhetstecknets betydelse.
 • Kunna upptäcka mönster.
 • Förstå skillnaden på tiotal och ental.
 • Förstå och kunna använda begreppen hälften och dubbelt. 
 • Förstå och kunna läsa av stapeldiagram.
 • Kunna den analoga klockans hela timmar. 
 • Kunna tolka enkla koder vid programmering. 

Vi kommer att öva på detta genom att:

 • Skriva siffror. 
 • Lyssna till genomgångar.
 • Arbeta praktiskt både självständigt och tillsammans med andra.
 • Färdighetsträna i matematikboken.
 • Prata matematik.
 • Laborera med matematiska hjälpmedel.
 • Spela matematikspel.
 • Titta på matematikfilmer.

 Din lärare kommer att bedöma:

 • Hur du lyssnar till genomgångar.
 • Hur aktivt du deltar på lektionerna.
 • Hur du klarar av Skolverkets bedömningsstöd för höstterminen i åk 1. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: