Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga

Skapad 2020-02-05 15:26 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik NO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om vad som menas med balans, tyngdpunkt och jämvikt, genom att arbeta med NTA-temat "Balansera och väga".

Innehåll

Du kommer att få möjligheten att lära dig mer om:

 • Hur man genomför en enkel systematisk undersökning.
 • Hur man kan dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av bilder.
 • Hur man kan göra observationer av begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • Hur man jämför och uppskattar matematiska storheter så som massa och volym. 

Vi kommer att öva på detta genom att:

 • Arbeta praktiskt, kreativt och teoretiskt.
 • Undersöka hur en balansbräda och balansvåg fungerar.
 • Undersöka och rangordna olika föremål utifrån dess vikt.
 • Ställa hypoteser (göra förutsägelser) och pröva dessa.
 • Utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentera med hjälp av bilder. 

Din lärare kommer att bedöma om du kan:

 • Genomföra undersökningar tillsammans med andra.
 • Samtala om jämvikt och balans i relation till lek och rörelse, t.ex. när du använder din egen balans eller en gungbrädas.
 • Använda dig av olika metoder för att undersöka balans, tyngdpunkt och jämvikt, genom att bygga ihop och använda en balansbräda och balansvåg.
 • Rangordna föremål utifrån dess vikt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: