Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Mitt i Prick vt åk 1

Skapad 2020-02-05 15:26 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Matte är kul! Vi ska ha mattekul tillsammans!

Innehåll

Syftet är att du ska:

 • Förstå och kunna använda talen 0 till 100.
 • Förstå talens placering i hundrarutan.
 • Kunna addera och subtrahera med hela tiotal. 
 • Kunna addera ental till tvåsiffriga tal.
 • Kunna subtrahera ental från tvåsiffriga tal. 
 • Kunna lösa uppgifter i addition och subtraktion 0 till 20, med tiotalsövergångar.
 • Kunna räkna addition och subtraktion med mynt och sedlar upp till 100 kr. 
 • Förstå och kunna använda begreppen fler och färre. 
 • Kunna skilja på udda och jämna tal.
 • Ha fått arbeta med att lösa textuppgifter.
 • Ha fått arbeta med problemlösning. 
 • Kunna den analoga klockans hel- och halvtimmar.
 • Kunna uppskatta tid. 
 • Kunna mäta längd i centimeter.
 • Kunna beskriva egenskaper hos trianglar, fyrhörningar och cirklar. 

Vi kommer att öva på detta genom att:

 • Lyssna till genomgångar.
 • Arbeta praktiskt, både självständigt och tillsammans med andra.
 • Färdighetsträna i matematikboken.
 • Prata matematik.
 • Laborera med matematiska hjälpmedel.
 • Spela matematikspel.
 • Titta på matematikfilmer.

 Din lärare kommer att bedöma:

 • Hur du lyssnar till genomgångar.
 • Hur aktivt du deltar på lektionerna.
 • Hur du klarar av Skolverkets bedömningsstöd för vårterminen  i åk 1. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: