Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 5 - chapter 7-12

Skapad 2020-02-05 15:46 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola F
Vi kommer träna mycket på läsning och lära oss mer om Storbritannien. I kapitlen kommer vi arbeta med oregelbunden och regelbunden preteritum.

Innehåll

Du ska:

 • kunna förstå tydligt talad engelska.
 • kunna kommunicera i tal och skrift.
 • kunna göra dig förstådd på engelska. 
 • kunna anpassa språket efter mottagare och sammanhang. 
 • kunna reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor i olika sammanhang och i olika delar av världen där engelska används. 

Lektionsinnehåll

Vi kommer att:

 • arbeta i helklass, par, grupp och enskilt
 • läsa och lyssna på texterna i "Textbook"
 • arbeta med innehållet från "Textbook" på olika sätt, bland annat genom glosor och spel
 • titta på kortare filmer
 • göra olika övningar som tränar oss i tal och skrift, samt att vi förstår det vi hör och läser
 • läsa och utföra olika instruktioner
 • arbeta med skrivuppgifter tillhörande ämnet som tas upp i "Textbook" samt att skriva mindre texter på engelska
 • arbeta med regelbunden och oregelbunden preteritum

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner
 • arbete i par och grupp
 • skrivuppgifter

Matriser

Engelska Champ 5

Insats krävs
Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven börjar förstå och visar på en viss läsförståelse. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar läsförståelsen. Eleven visar på förståelse. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar läsförståelsen. Eleven visar aktivt på förståelse. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar läsförståelsen. Eleven visar självständigt och aktivt på förståelse. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven börjar förstå och visar på en viss hörförståelse. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar hörförståelsen. Eleven visar på förståelse. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar hörförståelsen. Eleven visar aktivt på förståelse. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar hörförståelsen. Eleven visar självständigt och aktivt på förståelse. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
TALA
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven börjar vilja formulera och uttrycka sig. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven börjar vilja formulera och uttrycka sig. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: