Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära

Skapad 2020-02-05 16:38 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Vi kommer i detta moment varva teori med praktik. Ni kommer få analysera och diskutera de olika träningsformerna vi genomför under lektionerna.

Innehåll

 

Träningslära & träningsmetoder

 

Genomförande:

 

·         Under ca 6-8 lektioner kommer vi att fokusera på styrketräning och konditionsträning. Dessa lektioner kommer att ligga till grund för det skriftliga arbete som lämnas in senast fredag vecka 10. NI kommer även att skriva ett prov som kommer beröra konditionsträning, styrketräning och HLR.  Jag har lagt in powerpoints i uppgiftsmappen. 

 

·         Du kommer under lektionerna få den teoretiska bakgrunden samt genomföra labbar (träningspass). Dessa labbar ska ni sedan analysera, diskutera och lämna in.

 

Kunskapskrav

 

* Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.                                                                   

* Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.                                                                           

* Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.                                                                                                                  

 I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

* I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

      * I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

* Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa

* Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa

* Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa

 samt med enkla omdömen värdera resultatet.                                                                                           

 samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.                                                                                               

samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier.                                                                                 * Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.                                                                                                          

* Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

* Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

* När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.

* När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.

* När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

Arbetsbok/labbrapport

 

Arbetsboken/ Labbrapporten går ut på att, utifrån de praktiska kunskaperna du fått under lektionstid diskutera och analysera nedanstående frågor. För de högre omdömena (C och A) ska vedertagna begrepp såsom set, reps, belastning och andra ämnesspecifika ord användas. Dina resonemang ska vara tydligt kopplade mot vetenskapen dvs, informationen som finns i presentationen, från lektionerna och andra källor som du själv hittar.

 

Arbetsbok/Labb

 

Analysera och diskutera dessa frågor under/efter varje lektionspass

 

1.      Beskriv träningsformen i generella ordalag.

 

2.      Hur kändes denna typ av träningsform?

 

3.      Vilka muskelgrupper tränades?

 

4.      Vilka träningsresultat kan du vänta dig om du fortsätter med den typen av träning?

 

5.      Vad tränar du, uthållighet, explosivitet, båda delarna? Motivera ditt svar.

 

6.      Din reaktion, uppfattning och ev tankeställare kring din prestation?

 

 

 

Du skall också lösa någon av nedanstående uppgifter:

 

 

 

-          Jämför två olika gymkedjor genom att antingen besöka dessa eller studera deras hemsidor. Beskriv sociala och kulturella skillnader och likheter, exempelvis målgrupp, klädkoder, vad gör att man ”smälter in” på stället osv.

 

-          Gör en generell jämförelse mellan gym- och löparkulturen. Beskriv kulturella och sociala skillnader och likheter, exempelvis målgrupp, klädkoder osv.

 

-           

 

Uppgifter

  • Träningslära inlämningsuppgift

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: