Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2020-02-05 17:20 i Österänggymnasiet Kristianstad
Undervisningen i ämnet modersmål ska ge möjlighet att utveckla språket för att tala, skriva, lyssna, tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur om sitt modersmål. Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen
Gymnasieskola Modersmål - Arabiska
Filmen handlar om skillnaden mellan Amerikanska kulturen och Arabiska kultur. samt Mänikliga rättigheten i samhället.

Innehåll

Syfte i MOEARA01

 • Förståelse av modersmålet inom olika områden.
 •  Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.
 • Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling
 • samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenskaspråket.

Centralt innehåll

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 •  Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 •  Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt
 •  Ord- och begreppsförråd.
 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter..
 •  Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.

Arbetssätt

 • Eleverna tittade på en film tillsammans med mig samt  jag har linkat till Classroom för de elever som var frånvarande.
 • Vi diskuterade frågorna muntligt sedan de har jobbat individuellt.
 • Var och en av eleverna  har gjort en filmanalys med hjälp av frågor.
 • Eleverna lämnade arbetet i Classroom eller i Papperformat.

 

Bedömning:-

Se markerings i matriser

Uppgifter

Matriser

MoeAra
Filmanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ska kunna jämföra det kulturen som filmen presentera med svenska kultur
Eleven jämföra enkelt och översiktligt. Eleven gör enkla Jämförelse med svenska förhållanden.
Eleven jämföra med mer detaljerat och välgrundat sätt Eleven gör välgrundade Jämförelse med svenska förhållanden.
Eleven jämföra med mer detaljerat, välgrundat sätt och nyanserat. Eleven gör Välgrundade och nyanserat Jämförelse med svenska förhållanden.
Ny aspekt
Eleven använda sig av skrivregler när de skriver filmanalys.
Eleven använda språkriktighet, stil,struktur på enkelt sätt
Eleven använda språkriktighet, stil,struktur på ett välutvecklat sätt
Eleven använda språkriktighet, stil,struktur på välutvecklat sätt och nyanserat
Ny aspekt
Eleven förstår huvudsakligt innehållet i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt, eleven visar detta med svar på frågorna i uppgiften
Eleven redogör oversiktligt för modersmålets spridning och hur språkets används i båda tal och skrift.
Eleven redogör utförligt för modersmålets spridning och hur språkets används i båda tal och skrift.
Eleven redogör utförligtoch nyanserat för modersmålets spridning och hur språkets används i båda tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: