Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det viktiga bandet mellan barn och natur

Skapad 2020-02-05 17:57 i Palettens förskola Norrtälje
Förskola
”Hållbar utveckling kan ses som en resa, en ständigt pågående process inom de ekologiska ramarna. Det långsiktiga målet är att vi får ett så bra liv som möjligt utan att skada andra människor eller omgivande natur och samhälle i både tid och rum, med andra ord - omsorg! Detta kan formuleras i tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk.” (Ur Lärande på hållbar väg, Sellgren, Naturväktarna, 2007)

Innehåll

Det viktiga bandet mellan barn och natur

Bakgrund och forskning 

Ny forskning från Högskolan i Gävle visar att barn behöver känslomässiga band till naturen för att de ska vara intresserade av att skydda den.

"Olika naturupplevelser ger olika förmågor till kontakt med naturen. Att få leka ger förmågan att vara bekväm i naturen och om du hjälper blommor att växa för fjärilarnas skull så förstår barnet systemet. Vi är en del av naturen och kan bara existera som en del av biosfären. Om vi inte samarbetar med den kommer vi inte att kunna stanna här för en särskilt lång tid", säger Matteo Giusti.

 

(https://expertsvar.se/pressmeddelanden/barn-utan-kanslomassiga-band-till-naturen-skyddar-den-inte-det-visar-ny-forskning-fran-hogskolan-i-gavle/)

 

Vad?

Detta viktiga band mellan barnen och naturen är något som vi kommer att fokusera på denna termin och ligger i linje med vårt tema "Lärande för hållbar utveckling". Naturupplevelser på olika sätt kommer att vara en naturlig del i vår utbildning.

Vad som kommer att hända under våra stunder i naturen kommer att se lite olika ut.

Under våra första turer iväg så har vi fokuserat på att "bara vara" i naturen. Gå och klättra, lukta och känna, identifiera växter och djur. Syftet med det är för att barnen ska bli bekväma i skogen och att de ska upptäcka och utforska vad som finns där.

 

Syfte

Syftet är att barnen ska få uppleva naturen regelbundet, bli bekväma i skogen och delta i aktiviteter i och om naturen.

 

Mål

Vi har som mål att barnen ska få ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling, kunskap om naturens livsmiljö och möjligheter samt en god relation till naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: