👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samernas nationaldag

Skapad 2020-02-05 18:50 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Kärnan firar samernas nationaldag! På förskolan arbetar vi med minoritetsspråken och för tillfället fördjupar vi oss i samiskan. Vi passar på att fördjupa oss ännu mer nu när samerna firar sin nationaldag den 6 februari.

Innehåll

Samer

Enligt Lpfö 18 ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

Syftet med arbetet är att uppmärksamma barnen på  de nationella minoriteter vi har i Sverige samt väcka deras lust att ta reda på mera om dem.

Vi kommer att via QR-koder visa barnen filmer där Samernas levnadssätt visas på ett förståligt sätt. Vi kommer också att sjunga sången "Imse Vimse spindel" på nordsamiska då vi också kommer att påvisa att det finns flera olika sätt att prata samiska. Vi kommer att berätta en saga, genom att gå in i sagovärlden, som på ett lekfullt sätt förklarar skillnad mellan samernas tama renar och vildrenar.

Samernas speciella mössa kommer att visas och barnen kommer att få känna på den varvid vi berättar om samernas dräkt.

Barnen kommer även att få rita av och måla den samiska flaggan.

Vi kommer att baka det samiska brödet "Gahkku" i vårt kök för att sedan smaka på det.

Utomhus kommer vi att leka en samisk lek, dragkamp på stubbe.

Vi kommer att i en samling reflektera tillsammans med barnen där de själva får berätta vad de lärt sig

Alla barnen på Kärnan, 3-6 åringar, kommer att vara med och alla pedagoger på Kärnan kommer på något sätt att delta i arbetet.

Målet med arbetet är att barnen ska få en inblick i hur samerna lever. De kommer även senare att få inblick i de andra nationella minoriteterna

 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18