👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1

Skapad 2020-02-05 19:04 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturen är spännande! Tillsammans ska vi upptäcka, utforska och lära oss mera.

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför?

Näringskedjor - för att förstå hur djur överlever i naturen och lära oss om vad olika djur äter.

Djurs livscykler - för att lära oss hur livscykler i naturen ser ut.

Årstider/året - för att ha förståelse för vad ett år är och vad det innehåller.

Artbestämma, gruppera och sortera samt kunna namn på vanliga insekter, fåglar och däggdjur.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska läsa oss detta genom att läsa faktatexter, titta på faktafilmer och ha diskussioner och föra resonemang i grupp och i par kring ämnet samt genom laborativa lektioner. Vi kommer att vara ute mycket under våren för att utforska och upptäcka hur naturen förändras när det blir varmare.

 

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer bedömas är elevernas förmåga att kunna föra resonemang kring de olika arbetsområdena och återberätta något från det vi arbetat med. Eleverna kommer även att kunna visa sina kunskaper genom skapande då vi kommer att göra flera bilduppgifter.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att aktivt delta under lektionerna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3