Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KRAFT- Elektricitet, Energi och Magnetism

Skapad 2020-02-05 20:46 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Fysik Samhällskunskap
Kraften är med oss ! Vad är elektricitet, energi och magnetism egentligen? Hur kan man omvandla vind, sol, vatten m.m. till rörelse, ljus, kraft och annat som underlättar vår vardag? Vad skulle hända om vi INTE kunde använda oss av elektricitet och magnetism? Detta och mycket mer ska vi försöka söka svar på under några veckors arbete med temat KRAFT.

Innehåll

SYFTE- VAD ska du lära dig och varför? 

Du:
* ger exempel på olika energikällor, t ex vattenkraft, kärnkraft, och hur dessa påverkar miljön.
* planerar, genomför och dokumenterar enkla undersökningar kring elektricitet och magnetism.
* använder utrustning på rätt sätt
* jämför och resonerar kring likheter och skillnader i våra undersökningar
* förstår och använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet
* kopplar en elektrisk krets och kan förklara vad som menas med "Den slutna kretsen"

*berättar om någon upptäckt inom el-området och hur den har påverkat oss.

 

För att kunna fatta hållbara beslut i framtiden behöver du förstå hur energi/el utvinns, hur det fungerar och vilken påverkan de olika energiformerna har på vår miljö.

Du behöver också förstå något om vilken kraft som finns i Elektricitet och Magnetism för att kunna använda dig av denna kraft.

 

Begrepp

statisk elektricitet, elektrisk spänning, kopplingsschema, batteri, ampere, volt, sluten krets, åskledare, jordfelsbrytare, isolator, elektrisk ledare - ge exempel, atom, laddning, proton, neutron, elektron.

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Du ska få:

  • se filmer
  • läsa texter
  • arbeta med olika arbetsblad
  • delta i samtal och diskussioner om elanvändning och hur energikällor påverkar miljön
  • laborera

                     göra enkla elektriska kopplingar
                     rita enkla kopplingsscheman
                     planera och genomföra undersökningar kring elektricitet och magnetism
                     jämföra och diskutera resultat
                     arbeta i en liten grupp med olika el-uppdrag
                     diskutera el-användning och hur olika energikällor påverkar miljön

BEDÖMNING- Hur visar du vad du lärt dig? 

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

* planera, genomföra och dokumentera undersökningar
* delta aktivt i diskussioner och samtal
* använda fysikens begrepp i dokumentationer och samtal

* utföra ett slutuppdrag i elektricitet samt förklara hur du har gått till väga

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Fy Sh
KRAFT- Elektricitet, Energi och Magnetism

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Du löser uppgiften med visst stöd
Mer än Godtagbara kunskaper
Du löser uppgiften på ett enkelt vis
Klart mer än Godtagbara kunskaper
Du löser uppgiften på ett väl utvecklat vis.
Du:
- ger exempel på olika energikällor, t ex vattenkraft, kärnkraft, och hur dessa påverkar miljön.
Du:
- planerar, genomför och dokumenterar enkla undersökningar kring elektricitet och magnetism.
Du:
- jämför och resonerar kring likheter och skillnader i våra undersökningar
Du:
- kopplar en elektrisk krets och kan förklara vad som menas med "Den slutna kretsen"
Du:
- berättar om någon upptäckt inom el området och hur den har påverkat oss.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: