Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking!

Skapad 2020-02-05 21:09 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområde kommer eleverna att träna på muntliga framställningar och muntlig interaktion på engelska. Uppgiften genomförs i mindre grupper och kommer att bestå av två delar. En kortare muntlig framställning och en diskussion med klasskamraterna.

Innehåll

 

Detta arbetsområde kommer att pågå under veckorna 3 och 4.

Uppgiften kommer att genomföras i liten grupp (3-4 elever).

 

Uppgiften kommer att bestå av följande två delar:

1. I de mindre grupperna väljer varje elev ett ämne av tre möjliga och talar kort om detta inför de andra i gruppen.

2. Eleverna turas om att dra ett antal kort och samtalar därefter i gruppen med kortets ämne som underlag.

 

När vi är färdiga med uppgiften har eleverna tränat på att:

- Formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar.

- Uttrycka sig enkelt och begripligt i muntlig interaktion, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

- Välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

- Översiktligt diskutera några företeelser i olika sammanhang samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9

Matriser

En
Speaking! (muntlig framställning och muntlig interaktion).

E
C
A
Muntlig framställning
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan delta i enkla samtal.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse samt ställa följdfrågor.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor samt ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: