Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa

Skapad 2020-02-05 21:10 i Skebo skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Geografi
I det här arbetet kommer vi att lära oss om Europa, och om olika begrepp som beskriver länder och förklarar hur länderna ser ut och fungerar.

Innehåll

Vi lär oss om Europa och Europas olika länder genom att skapa broschyrer som sedan används i ett informationshanterande prov, samt en individuell skrivuppgift.

I arbetet jobbar vi med följande begrepp:

land, läge, städer, yta, befolkning, språk, valuta, styrelseskick/statsskick, EU, befolkningstäthet, naturresurser, klimat, naturgeografi, kulturgeografi, export, import, turism. 

Vi tränar på att hitta information i olika typer av källor, i kartböcker där vi hittar information genom att läsa av och tolka kartor, men också i källor på nätet och läroböcker. Vi lär oss vilken källa som är mest lämplig att använda beroende på vilken information man letar efter,

Uppgifter

 • Ett land i Europa - individuell text

 • Ett land i Europa - broschyr

 • Europa - mitt land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: