Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4B

Skapad 2020-02-06 07:27 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Under vårterminen 2020 kommer vi att arbeta med Favorit matematik 4B. Vi kommer att använda alla fyra räknesätten och vi kommer att räkna med uppställning. Vi kommer att räkna med tal i bråkform och decimalform samt träna enheterna längd, vikt och volym. Vi kommer att arbeta med grundläggande geometriska objekt och dess egenskaper samt använda koordinatsystem. Vi kommer att räkna ut omkrets och area. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4B.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet

 

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

 

Begreppsförmåga                                                                                                    

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

 

Metodförmåga                                                                                              

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

 

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer                                                                                                                                

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med Favorit matematik 4B, problemlösningsuppgifter och laborativa övningar.

 

Du kommer att få undervisning om:

 • tal i bråkform, addition och subtraktion
 • tal i decimalform, addition och subtraktion
 • enheter, längd, vikt och volym
 • stora tal, multiplikation och division
 • geometri, koordinatsystem och symmetri

 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas:

 • i gemensamma diskussioner och samtal.
 • i arbete med dina uppgifter
 • genom avslutande diagnos och prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: