Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - debattinlägget MG1

Skapad 2020-02-06 08:29 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi kommer gå igenom argumenterande texter. Du ska sedan ta del i en debatt om huruvida au pair är något positivt eller negativt för barn- och barnfamiljer. Till din hjälp har du en artikel från Helsingborgs Dagblad som du refererar till.

Innehåll

Vad?

Vi arbetar under kommande veckor med texttypen: Argumenterande text - debattinlägg. 

I "Svenska impulser 1 SVA" hittar du en mall för argumenterande texter på sidan 216. Exemplet om fotbollssupportrar kommer vi arbeta med tillsammans, detta finns på sidan 208.

Du kommer även att få en lista med sambandssignaler i classroom som stöd, samt ett exempel på en äldre elevtext från ett nationellt prov som vi går igenom.

Efter detta kommer vi skapa vår egen text v. 9. Texten du ska referera till då är: "En skänk från ovan - Men hur är det för barnen?" Vilken kommer från Helsingborgs Dagblad. 

Varför?

Dels för att det är viktigt att lära sig argumentera i text och delta i debatter. Men också för att du som elev ska få prova att skriva texttypen argumenterande text. 

Hur?

Torsdag 6 feb: Introduktion argumenterande text. Läroboken s. 202. 

Tisdag 11 feb: Exempel från nationellt prov 2015. 

Torsdag 13 feb: Introduktion av uppgift. 

SPORTLOV V. 8

Tisdag 25 feb: Tid att skriva 

Torsdag 27 feb: Tid att skriva + inlämning. 

 

Bedömning?

Utifrån kunskapskraven kopplade till uppgiften får du ett betyg och respons på ditt debattinlägg om au pair i barnfamiljer.  

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen. Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
    Sva  A
  • Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
    Sva  C
  • Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
    Sva  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: