Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för 12b, "Bråk och procent"

Skapad 2020-02-06 08:33 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man kunde räkna med decimaltal.

Innehåll

VECKOPLANERING

Centralt innehåll

Bråk och Procent. Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer. Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer inom olika ämnesområden

Begrepp

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • procent
 • procentform
 • decimalform
 • andel
 • delen
 • det hela

 

Metoder, Elevens mål

 • förstå orden täljare, nämnare och bråk, likvärdiga bråk
 • växla mellan blandad form, bråkform, decimalform samt procentform
 • addera och subtrahera bråk
 • multiplikation av bråk och heltal
 • jämföra storleken på olika bråk
 • beräkna andelen
 • räkna med procentUndervisningens innehåll, (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Kunskapsmatrisen
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömningBedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

se elevmatris

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt kunna förklara de matematiska begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon problemlösningsuppgift

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupningsuppgift

Matriser

Ma
BRÅK Bedömningsmatris

METOD

E
C
A
Jag har en bra metod för att addera och subtrahera bråk med samma nämnare
Jag har en bra metod för att addera och subtrahera bråk med olika nämnare
Jag har minst två metoder för att addera och subtrahera bråk med olika nämnare
Jag känner till flera metoder för att addera och subtrahera bråk med olika nämnare. Jag kan använda olika metoder olika gånger och kan också använda metoderna i nya sammanhang.

BEGREPP

E
C
A
Jag kan benämna hur stor del av det hela ett bråk är - samt - skriva enkla bråk i bråkform och blandad form
Jag kan räkna ut del av det hela och skriva i bråkform och blandad form
Jag kan använda mina kunskaper om bråk till att räkna ut förhållanden och proportioner
Jag kan storleksordna olika bråk
Jag kan storleksordna bråk med olika nämnare och olika form
Jag kan storleksordna tal i olika former - som bråkform, blandad form och decimalform - samt bevisa dess storlek

PROBLEMLÖSNING

På problemet "Skolan"
E
C
A
Jag är lite aktiv i problemlösning, jobbar lite men är ofta tyst. Jag lyssnar på de andra. Jag hänger med, men jag gör andra saker också.
Jag löser problemet men berättar inte så de andra förstår. Jag är engagerad men ger inte allt. Jag jobbar ofta aktivt men gör lite annat. Jag löser problemet men lyssnar inte på de andra
Jag är med och löser problemet, lyssnar på de andra och utvecklar vidare det dom har sagt. Jag jobbar aktivt. Jag kan alla svar och berättar så att alla förstår. Jag är engagerad och pigg.

RESONEMANG OCH KOMMUNIKATION

E
C
A
Jag kan berätta muntligt - t.ex. med hjälp av bråklapparna hur jag har kommit fram till rätt svar - eller - Jag kan rita och berätta skriftligt hur jag har kommit fram till svaret
Jag kan redogöra skriftligt för hur jag har kommit fram till mitt resultat och skriver hur jag gjort med ord, använder symboler eller ritar.
Jag har effektiva sätt att redogöra muntligt och skriftligt för hur jag har kommit fram till mitt resultat och behöver inte beskriva med ord utan använder symboler, ritningar eller andra uttrycksformer
Jag lyssnar till feedback från lärare eller kamrat och argumenterar min lösning på ett sätt som för resonemanget framåt
Jag lyssnar till feedback och ger själv feedback till kamrat eller lärare på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: