👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex- och samlevnad samt kropp, hälsa och sjukdomar.

Skapad 2020-02-06 08:56 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Här kommer vi lära bland annat att lära oss om sexualitet, kön, könsidentitet, hur ett liv blir till och vad som händer med våra kroppar när vi kommer in i puberteten. Vi kommer lära oss om kroppen, hur våra celler arbetar, hur våra organ är uppbyggda och deras funktioner i kroppen och hur de samarbetar. Vi kommer också lära oss om vanliga sjukdomar bland unga och vuxna och om såväl fysisk som psykisk hälsa.

Innehåll

 

Vecka

innehåll

Sidor i boken

Övrig information

51

På väg att bli vuxen

Lär känna din kropp

368-371 (Kap 9.1)

374-377 (Kap 9.2)

Se på föreställningen ”Komma ut” i skolan

2

Sexuellt samliv

Liv till död

378-387 (Kap 9.3-9.4)

388-393 (Kap 9.5)

 

3

Celler i samarbete, maten är näring

Andningen

230-235, 238-241       (Kap 6.1-6.2)

242-244 (Kap 6.3)

Diskussion sex och samlevnad på labbtid

4

Hjärta och blodomlopp

Immunförsvar

 

245-252 (Kap 6.4)

253-256 (Kap 6.5)

 

Diskussion sex och samlevnad på labbtid

Test 1 – Begreppstest sex och samlevnad (E-nivå)

5

Muskler

Skelettet och huden

260-263 (Kap 6.7)

257-259 + 264-268

(Kap 6.6 och 6.8)

 

6

Repetition ”Kroppen”

Kap 6

Test 2 – Systematisk undersökning

Test 3 – Skriftligt prov, kapitel 6

7

PRAO

PRAO

PRAO

8

PRAO

PRAO

PRAO

9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

10

Hälsa och sjukdom

Träning och vila

Bakterier och virus

306-309 (Kap 8.1)

310-319 (Kap 8.2)

320-326 (Kap 8.3)

 

11

Vanliga sjukdomar

334-337 (Kap 8.5)

Test 4 – Argumenterande text, kap 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsområde 1: Sex- och samlevnad (Kapitel 9)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 1 – Begreppstest, kapitel 9 (E-nivå)

 

 

 

Arbetsområde 2: Kroppen (Kapitel 6)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 2 – Laborationstest, systematisk undersökning med rapport kapitel 6

 

Test 3 – Skriftligt prov, kapitel 6

 

 

 

Arbetsområde 3: Hälsa och sjukdom (Kapitel 8)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 4 – Argumenterande text, kapitel 8

 

 

 

Här får du lära dig:

• beskriva människans sexualitet och reproduktion

 

• samtala och diskutera kring frågor om olika sorters sexualitet

 

• beskriva olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter

 

• förstå att även vårt sexuella liv lyder under samhällets lagar

 

• diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar

 

• ta ställning i frågor om exempelvis graviditet och abort

 

• att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer

 

• hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem

 

• beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar

 

• att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar

 

• fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar

 

• att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra exempelvis hur vi och vissa andra djur andas

 

• hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion, sömn, relationer och droger

 

• beskriva vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas

 

• hur virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning

 

• se sambanden mellan antibiotika och resistenta bakterier

 

• om historiska och nutida medicinska upptäckter och deras betydelse för våra livsvillkor och samhällets utveckling

 

• hur modern medicinsk forskning används för att diagnostisera och behandla sjukdomar

 

Kunskapskrav

 

 

 

Test 1 – Begrepp 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, sexualitet, könsidentitet och relationer och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, sexualitet, könsidentitet och relationer och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt..

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, sexualitet, könsidentitet och relationer och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

 

 

 

 

 

Test 2  – Systematisk undersökning med rapport 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.  

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.  
 
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.  

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.  

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.  
 
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

 

  

 

 

Test 3 – Skriftligt prov 

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller

och teorier


Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

Test 4 – Argumenterande text, kap 8

E

C

A

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

 

 

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

 

Eleven kan ge exempel  och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

 

 

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

 

Eleven kan förklara och generalisera några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.