Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering tulpanens fritidshem Ljunggrenska skolan tulpanen utedag östervång 5 februari

Skapad 2020-02-06 09:20 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F – 6
Kopiera och döp om den.

Innehåll

 

Lärmål.  Röra sig allsidigt i olika miljöer  Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Samt samarbeta och ta hänsyn o visa respekt gentetmot varandra.

 

 

Planering av utvärdering.  Diskussion med barnen om vad de lärt sig och vad som var bra respektive mindre bra med aktiviteterna.  Samt observationer av oss pedagoger.

 

 

 

 

Undervisning. fri lek på lekplatsen och i skogen samt lite genomgång av allemansrätt och regler.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
 • Gr lgr11
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handli,ng
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: