Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism åk7 ht19

Skapad 2020-02-06 09:20 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är elektrisk ström? Varför är elen så viktigt för oss? För dig och hela samhället.... Vilka fysiska egenskaper har stark eller svag ström och magnetismen? Vågar du få en stöt? Varför kan vissa material leda ström? Hur alstras elektricitet? Ja, många frågor blir det... Nu blir det spänning…

Innehåll

 

Syfte:

 

Under detta arbetsområde ges du i första hand möjlighet att:

1. Förklara hur statisk elektricitet uppstår, förklaringen ska innehålla beskrivning vad som händer med elektronerna och hur de olika laddningarna påverkar varandra.

 

2. Förklara vad spänning och ström är, samt kunna enheterna.

 

3. Förklara vad resistans är, samt kunna enheten. Veta när det blir mycket eller lite resistans och hur detta kan märkas. Kunna sambandet mellan ström, spänning och resistans samt Ohms lag.

 

4. Du ska kunna skilja på serie och parallellkoppling. Du kan läsa ett kopplingsschema. Du vet hur batterier och lampor påverkas av hur de är kopplade.

 

5. Du ska kunna mer om olika kopplingar, bland annat kortslutning. Elsäkerhet som säkringar och jordning.

 

6. Förklara hur magneter och magnetfält fungerar och påverkar varandra, jordens magnetfält och skillnaden mellan tillfälliga och permanenta magneter.

 

5. Kunna viktiga begrepp t.ex. elektrisk energi, elektrisk effekt, likström och växelström.
6. Veta hur elektromagneter fungerar.

 

7. Förklara vad induktion är och betydelsen av upptäckten.

 

8. Förklara hur en generator fungerar och vad används den till.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

ü  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället

 

ü  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

 

ü  Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

 

 

 

 

 

Genomförande:

 

Du kommer att få ta del av genomgångar, gemensamma diskussioner, texter, uppgifter, instuderingsfrågor och filmer kring det centrala innehållet.

 

En hemuppgift kring beräkning av energianvändning i ert hem.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att delta aktivt under lektioner och laborationer.

 

 

 

Bedömning:

 

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 

ü  Ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

 

ü  Lämna in en labbrapport.

 

ü  Planering och genomförande av laborativa färdigheter i fysik kommer också att bedömas.

 

ü  Det du bidrar med vid diskussioner i grupp och helklass ligger också till grund för den slutliga bedömningen.

 

 

 

Begrepp:

 

Statisk elektricitet                     

 

Strömstyrka   

 

Spänning                                                                   

 

Ampere

 

Volt

 

Resistans

 

Ohm lag

 

Ledare

 

Isolator

 

Seriekoppling                                                          

 

Parallellkoppling

 

Kortslutning

 

Säkring

 

Jordning

 

Tillfällig magnet

 

Permanent magnet

 

Elektromagnet

 

Induktion - Generator

 

 

Preliminär veckoplanering: 

 

Vecka

Genomgång av:

Elevens val/Läxa:

43

  ü  Statisk elektricitet – åska

  ü  Strömstyrka och spänning

 

  ü  Läsa på det vi har gjort under lektioner så att du befäster kunskap.

  ü  Instuderingsfrågor

 

44

Höstlov

Passa på och läs en skönlitterär text som handlar om elektricitet! Fråga mig så kan jag hjälpa dig 😊

45

  ü  Resistans och Ohm lag

  ü  Serie- och parallell koppling

 

  ü  Läsa på det vi har gjort under lektioner så att du befäster kunskap.

  ü  Instuderingsfrågor

46

  ü  Magnetism – tillfälliga och permanenta magneter

  ü  Induktion

 

 

  ü  Läsa på det vi har gjort under lektioner så att du befäster kunskap.

  ü  Instuderingsfrågor

47

 

  ü  Likström och växelström

  ü  Generatorn och transformatorn

  ü  Skriva på din hemuppgift!

  ü  Instuderingsfrågor

 

 

 

48

Vi börjar ett nytt NO-arbetsområde

Hemuppgiften måste lämnas senast i slutet av denna vecka!

 

49

Skriftligt prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism - Fysik åk 7 ht19

Din förmåga att beskriva och förklara

Detta var bra
Detta var bättre
Detta var utmärkt
Fakta och begrepp: Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i samhället och naturen.
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet, magnetism och hur dessa påverkar varandra. Och kan beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om elektricitet, magnetism och hur dessa påverkar varandra. Och kan beskriva dessa med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet, magnetism och hur dessa påverkar varandra. Och kan beskriva dessa med mycket god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
När det handlar om företeelser i vardagslivet och samhället och hur de kopplas ihop med elektricitet.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang kring detta och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring detta och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring detta och visar då på komplexa fysikaliska samband.
När det gäller centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan beskriva och ge exempel på detta.
Du kan förklara och visa på samband mellan upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: