👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt årshjul Matematik Månen 19/20

Skapad 2020-02-06 10:02 i Herrängs förskola Norrtälje
Förskola
Mål från Lpfö 18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Syfte: Vi vill väcka barnens lust för matematik genom lek och nyfikenhet. Vi vill att matematiken ska finns med som en del i vardagen där barnens intresse utvecklas.

Innehåll

I planeringen ska Värdegrunden, Jämställdhet, Barns inflytande, Hållbar utveckling,  Lek och lustfyllt lärande, Miljö och material, Motorik och hälsa, Förskola/hem vara med.

 

Var är vi?Vad behöver utvecklas?

Vi sjunger och räknar med matematik i samlingen. Vi pratar om heltimme och tittar på klockan.

Vi spelar spel och vi går på gymnastik där det är mycket begrepp som över-under, hög-låg etc.

Ute i t.ex. sandlådan mäter-, öser-, häller- och räknar vi.

 

Vart ska vi? Så här vill vi att det ser ut när det är klart.

Vi vill att barnen ska använda sig av de matematiska begreppen i sin vardag.

Barnens nyfikenhet och förståelse för matematik ska utmanas och utvecklas regelbundet och de ska få nya kunskaper kontinuerligt.

Vi vill att barnen ska tycka att matematik är roligt och enkelt.

 

Hur gör vi? Aktiviteter, beskriv konkret hur vi ska arbeta mot målet.

Under samlingen delar vi tillsammans frukten med barnen och pratar om bl.a. former och hel, halv och fjärdedel etc.

I naturen samt under gymnastiken utforskar vi olika saker som t.ex. lång-kort, stor-liten, tjock-smal, hög-låg, över-under etc. 

Vi pratar och sjunger om geometri och vi går ut i samhället och letar efter former.

Vi bakar tillsammans och lär oss om mått, volym och former.

 

Lärmiljöer/material?

Inne och ute har vi våg samt olika mått vi kan ösa och hälla med.

Vi har sorteringsmaterial, spel, mätsticka och byggklossar.

Vi går på gymnastik i gympahallen där vi övar olika begrepp som över-under, hög-låg etc.

Vi använder olika uppdragskort både inne och när vi går till skogen.

 

(Utvärdering: (skrivs i rutan för reflektion och analys ).Hur/när ska utvärderingen genomföras? Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

 

(Hur blev det? (Skrivs i rutan för reflektion och analys).  Utvärdering, reflektion och analys . Blev det som vi tänkte i ”Vart ska vi”?)

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18