Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil

Skapad 2020-02-06 10:58 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under det här teoretiska/praktiska arbetsområdet som sträcker sig från v.6-v.11 kommer vi att både ha teori (tisdagar) samt praktisk idrott (måndagar) kopplat till att kunna samtala om hur fysisk aktivitet påverkar våra kroppar samt hur vi mår. Vi kommer även att arbeta kring skadeförbeyggande. Vi skall även samtala om isvett och badvett.

Innehåll

Mål: Kunna svara på

 

 • Vad är konditionsträning och styrketräning? Vad finns det för likheter och skillnader?
 • Hur påverkas vår kropp av kondition och styrketräning?
 • Vad kan du tänka på för att förebygga skador på idrotten?
 • Hur skall vi agera/tänka på när vi är vid badet?
 • Hur skall vi agera/tänka på när vi är ute på isen?

Arbetsområden:

 • Konditionskrävande träning
 • Styrketräning
 • Hantera nödsituationer vid is
 • Hantera nödsituationer vid vatten

 

Arbetssätt:

 • Genomgång av begrepp kopplat till konditionsträning och styrketräning.                                       
 • Filmer kopplat till ämnesområdet med tillhörande frågor diskussion kring dessa.                                                              
 • Aktiviteter på praktiska pass som vi kan använda oss av när vi skriver träningsdagbok                                                                      
 • Enskilt arbete med  olika delar.         
 • Egen reflektion kring hur träning påverkar just dig.       
 • Arbete med faktatexter
 • Faktafilm
 • Samtal i grupp                                .                                                                    

 

Viktiga ord och begrepp:     

puls                           maxpuls                      vilopuls                      syreupptagningsförmåga     

lågintensiv träning    högintensiv träning      hjärta                         kärlsystem

dynamisk träning      statisk träning              muskelfibrer              konditionsträning

styrketräning             fysisk aktivitet              fair-play                    skaderisk

förlängda armen       uppsikt                         isens svaga punkter

 

Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna.
 • Prov om kondition och styrketräning.
 • Din inlämning av din träningsdagbok del 1 & 2.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil År 6

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Elevens förmåga att samtala om egna upplevelser.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du deltar i samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteter. Du använder en del ord och begrepp kopplade till fysisk aktivitet och olika träningsformer.' Du resonerar på ett enkelt sätt om hur egen upplevd fysisk aktivitet känns och hur den påverkar den egna fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du deltar aktivt i samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteter. Du använder flera ord och begrepp kopplade till fysisk aktvitet och olika träningsformer. Du resonerar om hur olika typer av fysisk aktivitet kan påverka den fysiska förmågan. Du förstår samband mellan känsla av egen upplevd fysisk aktivitet och effekten den får på den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du deltar aktivt och självständig i samtal och resonemang om egna upplevelser av fysiska aktiviteter. Du använder obehindrat ord och begrepp kopplade till fysisk aktivitet och olika träningsformer i samtal och resonemang. Du kan självständigt föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och ge förslag på hur olika aktiviteter kan påverka den fysiska förmågan.
Skador
Elevens förmåga att beskriva hur man kan förebygga skador.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du deltar i samtal och kan ge vissa beskrivningar av hur man förebygger skador förknippade med lekar, spel och idrotter ute och inne. Du ger några beskrivningar av hur man kan ta personligt ansvar och visa hänsyn för att förebygga skador på sig själv och andra. Du ger några beskrivningar av hur man personligen kan ta ansvar och visa hänsyn för att förebygga skador på olika egendomar.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du deltar aktivt i samtal och kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador förknippade med lekar, spel och idrotter ute och inne. Du ger beskrivningar av hur man kan ta personligt ansvar och visa hänsyn för att förebygga skador på sig själv och andra. Du ger beskrivningar av hur man personligen kan ta ansvar och visa hänsyn för att förebygga skador på olika egendomar. Du visar hänsyn genom att till viss del uppmuntra dina kamrater.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du deltar mycket aktivt i samtal och kan ge välgrundade beskrivningar av hur man förebygger skador förknippade med lekar, spel och idrotter ute och inne. Du ger välgrundade självständiga av hur man kan ta personligt ansvar och visa hänsyn för att förebygga skador på sig själv och andra, samt visar detta i praktisk handling. Du ger välgrundade självständiga beskrivningar av hur man personligen kan ta ansvar och visa hänsyn för att förebygga skador på olika egendomar. Du visar hänsyn genom att återkommande uppmuntra och stötta kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: