Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern Biologi, Pedagogisk planering, VT-20, årskurs 4

Skapad 2020-02-06 11:12 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under VT-20 kommer NO-undervisningen att innehålla ämnet Biologi och arbetsområdet ”Naturen på vintern”.

Innehåll

 

Under VT-20 kommer NO-undervisningen att innehålla ämnet Biologi och arbetsområdet ”Naturen på vintern”.

 

 

 

Tidsåtgång (v.4 – v.7, 2020 (cirka)

 

 

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

 

 

·         använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 

·         genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 

·         använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

 

 

Centralt innehåll (Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen):

 

Natur och samhälle

 

·         Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning.

 

·         Djurs, växters och andra organismers liv.

 

·         Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 

 

 

Biologins metoder och arbetssätt

 

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 

·         Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 

 

 

Kunskapskrav

 

·         Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

 

·         Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

 

·         Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

 

 

 

 

 

 

 

Mål

 

När du har arbetat med detta kapitel, ska du kunna:

 

·         Ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern

 

·         Ge exempel på hur olika växter klarar vintern

 

·         Förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan

 

·         Förklara varför vissa fåglar flyttar och vissa stannar på vintern

 

 

 

Undervisningen (Så här kommer vi att arbeta med innehållet):

 

·         Vi läser faktaböcker och skriver faktatexter

 

·         Vi ser på filmer och bilder

 

·         Vi söker information på nätet

 

·         Vi diskuterar

 

 

 

Bedömning

 

Eleven kan redovisa sina kunskaper genom olika arbetssätt.

 

 

 

Underlag för bedömning

 

·         Aktivitet på lektioner, deltagande i t.ex. diskussioner

 

·         Resultat på tester/läxor/prov

 

 

 

Krister Werner

 

NO-lärare Årskurs

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: