Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Må bra med Bamse

Skapad 2020-02-06 11:15 i Skogsgläntans idrottsförskola Kristianstad
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat "Bamse och hans vänner". Under terminen kommer barnen få bekanta sig med huvudkaraktärerna Bamse, Skalman, Lille-skutt, men även de andra figurerna som vi stöter på i exempelvis böcker, filmer, bilder.

Innehåll

Vi fortsätter att bygga vidare på Kompistemat vi arbetade med tidigare termin. Denna termin kommer vi arbeta med Bamse och hans vänner. Bamse berättelserna belyser barnkonventionen och alla barns rättigheter. Karaktärerna i Bamse synliggör vikten av att värna om sin hälsa.

Bamse – Att äta rätt och må bra.

Vargen – Värdegrunden och hur man är mot varandra.

Skalman – Vila och avslappning, bygg och konstruktion

Lille Skutt – Rörelse och motorik. Vi kommer att arbeta med rörelse i olika former. Forskning visar på att barns stillasittande är negativt för deras inlärningsförmåga, vi vill uppmärksamma barnen redan i förskolan att värna om sin hälsa.

 

Hur kommer vi att arbeta med detta?

- Bamsegymnastik
- Yoga
- Skapande
- Lek och rörelse
- Sång och ramsor
- Läsa sagor

 

Mål

Att barnen genom temat
- skapar ett trevligt gruppklimat genom att ha roligt tillsammans
- ökar sin kroppsuppfattning och lär känna sin kropp
- stärker sin självkänsla genom det sociala samspelet
- väcker intresse och nyfikenhet kring kroppen
- lär sig uttrycka och hantera känslor, kunna sätta sig in i andras känslor
- visar respekt till varandra, genom att lyssna, hjälpa och samarbeta med varandra

 

 

Dokumentation

- Vårdnadshavare delges den pedagogiska planering via Unikum

- Vårdnadshavare delges dokumentation via lärlogg i  Unikum

- Via digitala verktyg och anteckningar dokumenteras barnens tankar, kommentarer och resonemang. tillsammans med barnen använder vi dokumentationen och reflekterar kring den.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: