Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektfördjupning_2020/2021 enhet 6

Skapad 2020-02-06 11:17 i 213001 Förskolan Sjöstjärnan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Vi på Sjöängens förskolor vill ge plats åt högläsning/berättelser/återberättelser/boksamtal/ lek. Syfte Vi vill att högläsning/boksamtal/berättelser ska bli startskottet för barnens kommunikation genom vilket språket får en chans att utvecklas. Vi vill att barnen ska få en positiv och rolig ingång till litteraturen. Främja barns språkutveckling. ”Språk, lärande och identitet” Arbetssätt Vi vill åstadkomma detta genom ett transdisciplinärt arbetssätt. I ett transdisciplinärt arbetssätt bearbetas ett ”projekt ”på ett mångsidigt sätt genom till exempel berättelser, litteratur, samtal, lek, drama, sång, boksamtal, digitala verktyg, musik, bild, form, naturvetenskap, filmer med mera. Barns språkutveckling ska vara i fokus i de undervisningsaktiviteter som planeras och genomförs oavsett om innehållet rör sig om samhällsvetenskap, naturvetenskap, estetiska områden eller matematik. Genom att omge barnen med ord i flera olika situationer såväl i projektarbete som i den dagliga omsorgen. Genom högläsning och boksamtal. Boksamtalet är ett verktyg som bidrar till att ta sig in textens föreställningsvärld. Genom att kartlägga de inre och yttre förutsättningarna för läsmiljön och boksamtalen. Genom att använda sig av genrepedagogik på förskolan. Hur bygger vi upp en återgivande/berättade text? Låta barnen möta olika texttyper. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi och verklighet.

Innehåll

Projektbeskrivning:

Vilken förståelse, vilka  intressen och förmågor  ska barnen utveckla ? 

Vårt syfte: "Varför är just dessa lärandeinnehåll viktiga för barnen?

Vår metod: Hur? Aktiviteter 

Vår frågeställning:

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: