Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att påverka

Skapad 2020-02-06 11:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar på olika sätt med inriktning att kunna påverka, både i tal och i skrift. Vi läser olika texter som vi utgår ifrån i vårt arbete, både när vi skriver och diskuterar. Vi funderar på varför det är viktigt att kunna påverka, våga och kunna uttrycka sin åsikt, sina tankar och upplevelser.

Innehåll

Vi kommer under några veckors tid (ca v. 5 -10) att arbeta med temat "Konsten att påverka". Det innebär att vi tittar närmare på och lär oss behärska olika genrer.  Vi kommer att läsa olika texter och titta på genretypiska drag. I skrift ger vi oss i kast med insändare och formellt brev. I tal kommer det att handla om att våga berätta, lyssna och sist men inte minst diskutera olika åsiktsbaserade frågor. 

 

Vi arbetar med olika läromedel (ex. Fixa Texten 1 och Svenska Direkt 7) samt autentiska tidningstexter.

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris - sv Lgr 11 "Konsten att påverka"

E
C
A
Läsförståelse
Eleven läser sakprosatexter med flyt genom att.. Genom att göra...
...på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
...på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse.
...på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva insändare och formellt brev
Eleven kan skriva olika slags texter...
...med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva formellt brev
...med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven kan ge... Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett...
...enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad. ...i huvudsak fungerande sätt.
...utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad. ...relativt väl fungerande sätt.
...välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad. ...väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter ...
...med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
... med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
...med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra...
... enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: