Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing a letter

Skapad 2020-02-06 12:08 i Björndammens skola Partille
Grundskola 5 – 6 Engelska
Det här är ett område som syftar till att stärka och motivera eleverna i att kommunicera på engelska samt att utbyta erfarenheter kring elevernas vardagliga liv. De kommer att få möjlighet att berätta om sig själva, sin familj, sina vänner samt om deras liv i staden och landet som de bor i genom att skriva brev till någon annan i samma ålder i ett annat land.

Innehåll

 

Årskurs 5

Vi kommer att arbeta med området under delar av höstterminen samt hela vårterminen.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • kommunicera skriftligt och muntligt på engelska med ord, fraser och meningar.

 • interagera muntligt och skriftligt om vardagliga saker.

 • läsa och förstå en text på skriven engelska.

 • använda strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

Lyssna och läsa — reception

 • Olika former av samtal

 • Språkliga företeelser som uttal och stavning.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Interaktion i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.

 • arbeta enskilt.

 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.

 • läsa texter

 • skriva mejl till din brevvän och berätta om dig själv och dina intressen.  

 • tillverka en serie bilder i Pixton.com där du berättar om saker som du gör varje dag.

 

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du …

 

 • kommunicerar skriftligt och muntligt

 • använder strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

 

Matriser

En
Writing a letter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftlig interaktion
 • En  E 6
 • En  C 6
Du har ännu inte visat att du kan skriva ord, fraser och meningar på engelska.
Du har visat att du kan skriva enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar på engelska.
Du har visat att du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar på engelska.
Du har visat att du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du har ännu inte visat att du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du har visat att du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du har visat att du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du har visat att du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och motivation.
Strategi
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du har ännu inte visat att du har strategier för att förbättra kommunikationen.
Du har visat att du kan använda någon strategi som löser problem och i och förbättrar kommunikationen.
Du har visat att du kan använda några olika strategier som löser problem och i och förbättrar kommunikationen.
Du kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: