👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elementär sortering utifrån babblarnas färger v.7

Skapad 2020-02-06 13:14 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Sortering av material/leksaker kopplat till babblarnas färger

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Skapa ordning med objekt/leksaker och skapa en förståelse för olika färger. Att olika objekt kan sorteras utifrån färg. 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Logiskt tänkande som redskap för att sortera leksaker/objekt utifrån babblarnas olika färger.

Förståelse för färger och en förståelse för hur en röd bobbo tex kan vara bara röd utan att vara bobbo eller bara bobbo fast utan färg. 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

I ateljén kommer vi visa barnen hur babblarna ställt i ordning färgerna på de olika föremålen utifrån ”deras” färg. Vi kommer förklara och dramatisera för barnen hur babblarna vill att vi ska använda de olika materialen till att sortera och leka med, men att det är lika viktigt att sortera och lägga tillbaka ”rätt” igen. 

Barnen kommer också få en låda med blandade färg-knappar. Dessa kommer de att sortera i olika färghögar för att sedan passa ihop dem med babblarnas olika färger. 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?


Barnen har tidigare erfarenheter om vilka babblarna är och vad de heter. Men kan de deras färger? Vi måste först se om barnen kan de olika färgerna som babblarna har. Detta genom att använda ett häfte som vi skrivit ut ”vår egna babblarna blodbok” och bläddra och peka samt fråga barnen om babblarnas olika färger. Använd gärna färgernas tecken som stöd för att tydliggöra färgerna. 

Frågor att ställa: Vad gör vi när vi sorterar? Vad är sorterar? Vilken färg? Är det samma färg? Är det likadan färg? Upprepa. 

Ge barnen en tankeställare och bjud in till diskussion: Kan bobbo vara gul? Tror vi att Babba vill vara brun? 

Använd bilden i denna planering under genomförandet med barnen. När vi är klara med sortering så fråga barnen. Ser hyllan likadan ut som innan? Har vi sorterat ”rätt”? 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Barnen har mött babblarna i olika miljöer, genom digitala verktyg, böcker, berättelser, måla, bilder och på leksaker. 

Kommer ni ihåg babblarna? Peka i bildboken, fråga tex. ”Vem är det?” Ge barnen utrymme att själva svara deras olika namn. 

Peka på de olika färgerna i hyllan och fråga barnen om färgerna. 

  

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

Vi tänker att barnen ska få möta frågor kring färger, sortering och babblarnas olika egenskaper. Detta genom att ställa frågor/visa tex. ”vad gör vi när vi sorterar”, undersöka vilka färger kan vi se att babblarna har? 

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för färger, babblarnas olika färger (som symboliserar respektive babblare), få förståelse för hur vi sorterar utifrån färg för att särskilja de olika egenskaper färger har. 

Och att barnen ska få se hur färgernas olika egenskaper påverkar hur vi väljer att sortera. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18