Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen förr och nu.

Skapad 2020-02-06 13:16 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer att lära oss vad religion är och grundläggande drag inom kristendomen. Vi kommer att lära oss om religionens heliga platser, skrift, olika högtider och levnadsregler. Vi kommer också att diskutera vad religion betyder för olika människor och jämföra hur det var förr. Hur det gick till när Sverige införde kristendomen.

Innehåll

 
Undervisning

Vi kommer att

 • ha genomgångar
 • samtala, diskutera och göra uppgifter kring det vi läser och ser
 • arbeta med ord och begrepp
 • arbeta både i helklass, liten grupp och enskilt

 

Bedömning

Du ska:

 • veta de grundläggande dragen i kristendomen
 • känna till religionens heliga platser, heliga skrifter, högtider och levnadsregler
 • känna till och kunna resonera kring vad religionerna kan betyda för olika människor förr och nu
 •  veta hur kristendomen blev en religion i vårt land

 

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att delta i diskussioner och samtal
 • ditt aktiva deltagande, både muntligt och skriftligt, under lektionerna
 • prov eller annan redovisningsform

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: