Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-02-06 13:20 i Stavby skola Uppsala
Teknik för årskurs 3
Grundskola 2 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Samt hur tekniken har förändrats. Vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Ta reda på vad tekniken har gjort för människan och förändringar genom åren. 
 • Få en förståelse på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnes-specifika ord

Undervisning

 • Bygga och konstruera med olika material.
 • Bygga efter egna/gruppens skisser.
 • Läsa texter och titta på bilder
 • Samtala och resonera kring tekniska lösningar. 
 • Titta på film om olika tekniska uppfinningar. 

Bedömning

 • Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik
 • I skrift berätta vad du har upptäckt/lärt dig med de ämnesspecifika ord som hör till.
 • Kunna berätta hur saker har förändrats över tid och efter behov.
 • Samarbetet i grupp där ni  får göra egna skisser och konstruktioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: