Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt anförande (Sva1)

Skapad 2020-02-06 13:23 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi har sett Rapports årskrönika för 2019. Du väljer ett ämne programmet tar upp och delar med dig av dina tankar och åsikter om ämnet i ett förberett tal inför dina klasskompisar. Obs! Du får också välja ett annat ämne än de som nämns i årskrönikan!

Matriser

Sva
Sva1 Muntligt anförande

Muntligt framförande

F
E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar ett ämne som tas upp i Rapports årskrönika eller något annat ämne. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är tydlig anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt..
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min (dvs. ca 3 min. eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning,
Språket är ledigt, dvs. talspråkligt snarare än skriftspråkligt. Stilen är anpassad för situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådant att den passar publiken.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad för situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådant att den passar publiken.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentations -tekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentations-tekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven använder har god kontakt med åhörarna. Det presentations-tekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: