👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig!

Skapad 2020-02-06 13:31 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
”Boken om mig” är ett tema för barn i åldrarna 4 till 6 år. Det går ut på att, under vårterminen 2020, skapa en "bok" som handlar om dem själva, deras utveckling och intressen. Förutom att utveckla barnens självkänsla är tanken med temat att även uppmuntra barnen till att se olikheter och likheter hos varandra.

Innehåll

Syfte

”Boken om mig" är ett undervisningsmoment där barnen dels får fundera över sin egen identitet och intressen, dels att se varandras likheter och olikheter.

Vissa delar kan vara allmängiltiga för alla barn medan andra saker får vara specifika för just det enskilda barnet. Förutom förutbestämda delar som ska ingå ska det finnas möjlighet för barnen att välja något "eget" som de vill ha med i sin bok.

Metod-hur och vad

Barnen får tillgång till olika skapande metoder såsom rita, måla och fota samt skriva själva eller med hjälp av vuxen.

Moment som är förutbestämda att ingå (så långt det är möjligt för enskilda barn) är följande: Måla sitt självporträtt, rita av sin familj, rita av sitt hus och sin favoritmat samt bli intervjuade. Vidare även använda digitala verktyg (fota och använda appar) för att beskriva sina intressen och vad som är roligt och tråkigt i förskoalan.

Mål

Målet med temat är dels att barnen ska synliggöra för sig själva hur deras intressen och liv ser ut. Ett sätt att utveckla deras självkänsla och kommunicerande förmåga. Ett annat mål är att barnen ska bli medvetna om att de har likheter med sina kompisar men också se det som skiljer. Barnens arbete kommer att sammanställas till en bok med sidor som bindas ihop på ett lämpligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18