👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inledning Europa

Skapad 2020-02-06 13:46 i Kyrkslättens skola Åre
Grundskola F
Du ska få lära dig mer om Europa.

Innehåll

Förväntat resultat:

Efter att ha arbetat med det inledande avsnittet "Hej Europa" Ska eleven veta

1) vad ordet Geografi betyder (s. 6-7 i läroboken)

2) Kunna peka ut Europas olika delar (5 st. s.4-5)

3) I grova drag kunna beskriva Europas natur med hjälp av en karta (s. 10-11)

4) Berättta var de flesta människorna bor i Europa (s.12-13)

5) Redogöra för hur vi använder naturen (s. 14-15)

6) Redogöra för vad ett land är och något om Europas olika språk (s. 16-17)

7) Berätta något om Europeiska Unionen samt reptera med hjäl av "sammanfattning" (s,20-21)

 

Examinationsuppgifter:

Efter att ha arbetat med första avsnittet om Europa kommar jag att ställa frågor både muntigt (t.ek peka ut på Europas olika delar) och skriftligt (t.ex. vad står E.U. för och varför E.U. blidades)

 

Bedömning:

Hur mycket du har lärt bedömmer jag utifrån den informationsom ges i huvudboken.

Unervisningen:

Undervisningen sker både muntligt, att du läser texten i boken och och gör skrivuppgifter i övningsboken. Om vi hinner kommer vi att börja göra ett europapussel.